ونوس حشره‌خوار؛ گوشتخواری با ظاهر عجیب

ونوس حشره‌خوار؛ گوشتخواری با ظاهر عجیب

گیاه گوشت‌خواری به نام ونوس حشره‌خوار مانند تمامی گیاهان، ونوس حشره‌خوار نیز مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق گازهای موجود در هوا و برخی از ترکیبات موجود در خاک تهیه می‌کند. با این وجود، این گیاهان به‌ عنوان گیاهان گوشت‌خوار در خاک‌های بسیار فقیر رشد می‌کنند و در صورتی‌ که از حشرات تغذیه […]

آیا می‌توان از گیاهان گوشت‌خوار در خانه نگهداری کرد؟

آیا می‌توان از گیاهان گوشت‌خوار در خانه نگهداری کرد؟

گیاه گوشتخوار دروزرا اسپاتولا گیاهان گوشت‌خوار یکی از عجیب‌ترین روش‌ها را برای هماهنگ شدن با محیط‌های فقیر از مواد غذایی انتخاب کرده‌اند. این گیاهان مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق به دام انداختن و هضم گونه‌های مختلفی از بندپایان و گاهی حتی غورباقه‌ها و پستانداران کوچک به دست می‌آورند. از آن جایی‌ که […]