حیات در حیاط

حیات در حیاط

خانه محل سکونت انسان زندگی در جریان است در فضای بسته‌ای که ما به آن خانه می‌گوییم. جایی که برای آسایش و آرامش خود ساخته‌ایم، چیزی شبیه به یک پناهگاه! می‌گویند در محیط شهری، که دستاورد جامعه‌ای است که تکنولوژی را بر همه چیز حاکم می‌کند، خانه شخصی، آخرین پناهگاه بشر شده است. جایی که […]

پلتفرم حیاط چیست؟ حیاط کیست؟

پلتفرم حیاط چیست؟ حیاط کیست؟

حیاط یک پلتفرم سبک زندگی است نه یک گل فروشی! حیاط یک بستر سبک زندگی-محیط زیستی است که در شرایط بحرانی کنونی ایران قصد دارد با آگاهی بخشی به مردم کشورش آنها را نسبت به مشکلات جدی و عمیق محیط زیستی کشور هوشیار کند. ارائه راه حل‌های پیشنهادی به افراد از جمله دغدغه‌های تیم حیاط […]