برای شروع اصلاح یک روند نادرست هیچ وقت دیر نیست. این باور ماست. هر کسی می تواند در راه ساختن بهترین ها یا بدترین ها قدم بردارد، ما می خواهیم تلاش کنیم تا بهترین راه را بشناسیم و از شما بخواهیم که با ما در آن مسیر قدم بردارید، برای داشتن زندگی هوشمندانه تر.

زمان آن رسیده تا فرآیند ایجاد آگاهی در مردم نسبت به آسیب ها و خسارات ایجاد شده در زندگی روزمره کنونی شان، که نتیجه هر چه کوچک تر شدن، بسته تر شدن و کم نورتر شدن فضای زندگی است، وارد مرحله جدی تری شود.

تجربه زندگی مدرن اما با کیفیت و سلامت زندگی پیشین ایرانی، که ناشی از ارزش هایی بود که از طراحی هوشمندانه و در نظر گرفتن جزئیات محیط زیستی و انسانی نشات می گرفت، رویایی ست که در نظر ما قابل دستیابی ست.

حیاط با نگرش گسترده و عمیق محیط زیستی، یک پلتفرم برای تغییر و بهبود سبک زندگی مردم بر پایه استفاده از گل و گیاه در منزل و محل کار و پیوند جز به جز و لحظه به لحظه زندگی روزمره انسان با گیاه به عنوان یک موجود زنده، می باشد.

حیاط مسیر خود را با رویکرد بیدار کردن حس نیاز به ارتباط هرچه بیشتر با طبیعت در جوانب مختلف زندگی، با فعالیت هایی مانند پرورش گل و گیاه، فروش گل و گیاه، ارائه محتوای آموزشی جهت آگاه نمودن هر ایرانی نسبت به شیوه درست استفاده از گیاه در زندگی و… آغاز نموده و چشم اندازهای وسیعی در راستای ترویج فرهنگ دوستی با این موجودات سبز در زندگی فردی و شهری را پیش روی خود می بیند.

armin

آرمین منصوری

maryam

مریم نشوه
مدیر فناوری

atefeh

آتفه محمدی
طراح و ایده پرداز