بوته پیازی گل آماریلیس قرمز (نسرین)

۴۵,۰۰۰ تومان

گل آماریلیس یا نسرین گلی پیازدار است که در فضای باز نگهداری می شود و برای رشد و گلدهی نور کافی (آفتاب کامل یا آفتاب-سایه) نیازمند است. این گل زیبا و بزرگ تنها در اواخر اسفند یا اوایل بهار قابلیت گلدهی دارد و در باقی سال به صورت برگهای کشیده بلند باقی خواهد ماند. این گیاه به راحتی در خاکهای فقیر نیز قابلیت گلدهی دارد و درمجموع گیاه کم توقعی محسوب می شود. بهتر است بین دو آبیاری از خشک شدن خاک اطمینان حاصل فرمایید.
به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش ورود مواد پلاستیکی به چرخه طبیعت، این گیاه در گلدانی که از بطریهای پلاستیکی بلااستفاده تهیه شده است و به صورت دستی بر روی آن نقاشی شده است عرضه می گردد.

فقط 1 عدد در انبار موجود است