ساکولنت آنتیمیما ونتریکوسا

۲۶,۰۰۰ تومان

ساکولنت Antimima Ventricosa با برگهای گوشتی زیبا، مانند اغلب ساکولنتها به نور نسبتا زیاد و آبیاری کم نیازمند است. این گیاه در شرایط ایده آل گلهای زیبایی برای شما به ارمغان خواهد آورد.
به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش ورود مواد پلاستیکی به چرخه طبیعت، این گیاه در گلدانی که از ظروف پلاستیکی بلااستفاده تهیه شده است و به صورت دستی بر روی آن نقاشی شده است عرضه می گردد.