ساکولنت سدوم در گلدان آویز دستساز بازآفرینی شده از لامپ

۳۶,۰۰۰ تومان

این گلدان از طریق بازآفرینی لامپ LED ساخته شده و کاملا هنر دست است
جهت کسب اطلاع از ابعاد ورق بزنید.