ونوس حشره خوار

۱۹۰,۰۰۰ تومان

گیاهان حشره خوار گیاهانی بسیار جالب هستند که به علت رشد در محیط فقیر از عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان، به صورت حشره خوار تکامل یافته اند تا از این طریق به زندگی ادامه دهند. به همین دلیل در هنگام نگهداری از این گیاهان حتما باید از آب مقطر (دو بار تقطیر) استفاده شود و آبیاری آنها توسط آب معمولی سبب مرگ گیاه خواهد شد. همچنین از خاکی بسیار فقیر و سبک برای این گیاهان استفاده می شود. به علت رشد گیاه در مناطق باتلاقی، لازم است که همواره خاک گلدان خیس باشد. به همین دلیل از یک زیرگلدانی پر از آب مقطر برای آبیاری گیاه استفاده می شود.

موجود در انبار