کیاه کریپتانتوس و عدسک آبی در گلدان طرح چوب/برکه

۶۶,۰۰۰ تومان

گلدان حاصل از بازآفرینی بوده و با استفاده از چوب پوسته درخت تزئین شده است
محفظه ی کوچکی در خاک گلدان جهت نگهداری از گیاهان شناور آبی تعبیه شده است.
دارای سوراخ زهکشی