گلدان دستساز شیشه ای به همراه گیاه ناز ژاپنی

۱۹,۵۰۰ تومان

این گلدان از طریق بازآفرینی ظرف شیشه ساخته شده، کاملا هنر دست بوده و بر روی آن تزئینات کنفی صورت گرفته است.