گلدان دستساز فلزی به همراه کاکتوس اپونتیا کاجی

۴۱,۰۰۰ تومان

این گلدان از طریق بازآفرینی قوطی فلزی کنسرو و اسپری ساخته شده، کاملا هنر دست بوده و بر روی آن دکوپاژ صورت گرفته است. جهت کسب اطلاع از ابعاد ورق بزنید.