گیاه حشره خوار دروزرا (شبنم خورشیدی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

گیاهان حشره خوار گیاهانی بسیار جالب هستند که به علت رشد در محیط فقیر از عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان، به صورت حشره خوار تکامل یافته اند تا از این طریق به زندگی ادامه دهند. به همین دلیل در هنگام نگهداری از این گیاهان حتما باید از آب مقطر (دو بار تقطیر) استفاده شود و آبیاری آنها توسط آب معمولی سبب مرگ گیاه خواهد شد. همچنین از خاکی بسیار فقیر و سبک برای این گیاهان استفاده می شود. به علت رشد گیاه در مناطق باتلاقی، لازم است که همواره خاک گلدان خیس باشد. به همین دلیل از یک زیرگلدانی پر از آب مقطر برای آبیاری گیاه استفاده می شود.

به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش ورود مواد پلاستیکی به چرخه طبیعت، این گیاه در گلدانی که از بطریهای پلاستیکی بلااستفاده تهیه شده است و به صورت دستی بر روی آن نقاشی شده است عرضه می گردد. قطر گیاه حاضر حدود ۳-۴ سانتی متر است و در صورت تمایل خریداران عزیز، خاک و آب مورد نیاز گیاه نیز به فروش می رسد.