گیاه گندمی در گلدان بنفش

۵۰,۰۰۰ تومان

گیاه گندمی یا عنکبوتی از جمله گیاهان بسیار محبوب و مقاوم است که قادر به تحمل طیف وسیعی از شرایط دمایی و نوری می باشد. این گیاه به عنوان یکی از مهمترین گیاهان تصفیه کننده هوا شناخته می شود و می تواند سبب بهبود کیفیت هوای منزل شما گردد. گندمی به خوبی در خاکهای مختلف قادر به رشد است. در صورت قرار گرفتن در محیط بسته کاملا سایه رشد علفی پیدا می کند و برگها بلند و ترد می شوند. به همین دلیل درون منزل بهتر است در کنار پنجره قرار بگیرد. در صورت قرار داشتن در محیط باز، بهتر است در دمای زیر صفر توسط پوشش از سرمازدگی محافظت شود.