سازه دیواری حیاط: راه حل داشتن گوشه سبز در فضاهای کوچک

سازه دیواری حیاط: راه حل داشتن گوشه سبز در فضاهای کوچک

سازه دیواری گیاهان بالارونده شناخت فضا موضوع مقاله قبلی ‘حیاط’ بود که توش از اهمیت شناخت فضا برای اینکه بتونیم گوشه سبز دلخواهمون رو داشته باشیم صحبت کردیم. و تمرین کردیم یه نقشه از خونه یا محل کارمون تهیه کنیم تا بهتر بتونیم جای مناسب نگهداری از گیاهان رو پیدا کنیم. راجع به مباحثی که […]